CSC: BCTC hợp nhất quý I và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất quý I/2017

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo tài chính hợp nhất quý I và giải trình chênh lệch LNST trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2017. Chi tiết xem file đính kèm! BCTC hợp nhất quý I/2017. Giải trình chênh lệch LNST trên …

CSC: Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2017

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý I/2017. Chi tiết xem file đính kèm! BCTC Công ty mẹ Quý I/2017.

Chúc mừng các thành viên sinh nhật tháng 5!

Những ngày cuối cùng của tháng 4 lịch sử vừa qua đi nhường chỗ cho tháng 5 với con nắng đầu hè trải vàng mặt đất. Trên khắp các con đường, phượng vĩ đã đua nhau khoe sắc. Tháng 5 bắt đầu, công đoàn Cotana Group rất vui mừng chúc mừng các thành viên có ngày sinh nhật trong tháng …

CSC: Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Biên bản ĐHCĐ năm 2017. 2. Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017.

  • Title

  • BẢN TIN NỘI BỘ 2018

    BẢN TIN NỘI BỘ COTANA GROUP SỐ TẾT 2018
    XEM NGAY
  • COTANA ¼ THẾ KỶ – HÀNH TRÌNH CỦA KÝ ỨC VÀ KHÁT VỌNG

    COTANA ¼ THẾ KỶ