Diệp lâm chi

Báo cáo tài chính

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 1/2020 so với cùng kỳ
02
BCTC Hợp nhất Quý I/2020
03
Giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ Quý 1/2020 so với cùng kỳ
04
Giải trình chênh lệch trên BCTC hợp nhất năm 2019 trước và sau kiểm toán
05
Báo cáo thường niên năm 2019
06
giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019 so với cùng kỳ
07
BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019
08
giải trình chênh lệch LNST trên BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2019 so với cùng kỳ
09
BCTC kiểm toán công ty mẹ năm 2019
10
BCTC hợp nhất quý 4
11
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 4
12
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý IV
13
Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết
14
Giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý III so với cùng kỳ
15
Báo cáo TC hợp nhất quý III
16
Giải trình CL LNST trên BCTC Công ty mẹ quý 3 so với cùng kỳ
17
Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý III
18
CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất bán niên 2019
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất  bán niên 2019 trước và sau soát ...

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND