Diệp lâm chi

CSC Award

Khởi trao từ năm 2011 đến nay, CSC Award được tài trợ bởi Quỹ Hỗ trợ Sinh viên tài năng ngành Xây dựng FSC. Quỹ FSC được Bộ Nội vụ cấp Giấy phép và công nhận Điều lệ theo QĐ số 2519/QĐ-BNV. Hiện nay Quỹ FSC do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

Việc trao giải thưởng này là để khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu và những thách thức của quá trình hội nhập và phát triển của đất nước.

I. Mục đích của giải CSC Award:

 • Thúc đẩy tinh thần hiếu học và phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên.
 • Góp phần phát triển nguồn nhân lực trong những ngành học liên quan trực tiếp đến ngành xây dựng.
 • Đóng góp vào xu hướng phát triển của các trường ĐH ở Việt Nam.

II. Tiêu chí chọn sinh viên nhận giải:

Việc bỏ phiếu kín để chọn ra chủ nhân của giải CSC Award dựa trên các tiêu chí cơ bản sau:

 • Có kết quả học tập xuất sắc nhất trong số các ứng viên tham gia.
 • Tham gia nghiên cứu khoa học (cấp trường và cao hơn) và đạt giải.
 • Tham gia trong các kỳ thi dành cho sinh viên (cấp trường và cao hơn) và đạt giải.
 • Có thành tích trong các cuộc thi chuyên ngành dành cho sinh viên.
 • Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, xã hội do nhà trường và các tổ chức khác tổ chức.
 • Có khả năng thích ứng cao với môi trường làm việc thực tế.

III. Thời gian trao giải:

 • Giải thưởng được trao mỗi năm một lần vào đầu năm học của ĐHXD.

IV. Mức giải thưởng:

 • Chủ nhân của giải CSC Award hàng năm sẽ nhận được phần thưởng bằng tiền mặt có giá trị không dưới 150.000.000 VNĐ.
 • Mỗi ứng viên tham gia giải CSC Award hàng năm sẽ được nhận một (01) giấy chứng nhận là một trong 10 sinh viên xuất sắc của trường ĐHXD và phần thưởng là 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng) tiền mặt.

V. Cách thức trao giải:

 • Sau khi kết thúc mỗi năm học, các khoa, viện trong trường sẽ đề cử một (01) sinh viên xuất sắc nhất của khoa, viện vào danh sách bầu chọn để trao giải. Hội đồng Khoa học giải CSC Award sẽ bỏ phiếu kín để chọn ra một sinh viên xuất sắc nhất để nhận giải thưởng.
 • Các ứng viên được chọn sẽ nộp 01 (một) bộ hồ sơ ứng viên giải CSC Award cho P.CTCT & QLSV. Bộ hồ sơ này sẽ được trưởng phòng CTCT&QLSV tập hợp và trình lên Hội đồng Khoa học giải CSC Award trong cuộc họp bỏ phiếu kín.
 • Tại cuộc họp này, trước khi bỏ phiếu kín, Hội đồng Khoa học giải CSC Award sẽ gặp gỡ và có cuộc trao đổi ngắn với từng ứng viên để có thêm dữ liệu cho sự bỏ phiếu được chính xác. Ứng viên nào nhận được đa số phiếu của Hội đồng Khoa học, ứng viên đó sẽ giành được giải CSC Award.
 • Hội đồng Khoa học giải CSC Award do Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng quyết định về số lượng và thành phần. Cotana Group có một (01) thành viên trong Hội đồng. Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng là Chủ tịch Hội đồng.

VI. Hội đồng khoa học năm 2022

 1. PGS.TS Phạm Duy Hòa
 • Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Trường ĐHXD – Chủ tịch HĐ
 1. Ông Đào Ngọc Thanh
 • Bí thư Đảng ủy – CT HĐQT Vinaconex
 • CT HĐQT Cotana – CT Hội đồng Quản lý Quỹ FSC – Phó CT HĐ
 1. PGS.TS Phạm Xuân Anh
 • Phó Hiệu trưởng – Ủy viên
 1. PGS.TS Nguyễn Hoàng Giang
 • Phó Hiệu trưởng – Ủy viên
 1. ThS Bùi Quang Trung
 • Trưởng Phòng CTCT&QLSV – Ủy viên thư ký
 1. PGS.TS Nguyễn Bình Hà
 • Trường phòng Quản lý Đào tạo - Uỷ viên
 1. ThS Ngô Kim Tuân
 • Bí thư đoàn TN Trường – Ủy viên​

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND