Diệp lâm chi

Đoàn thể

Tòa W3 – NOXH West Sky tiếp tục vượt tiến độ sau lễ cất nóc
 Ngày 28, Tháng 12.2023

Tòa W3 – NOXH West Sky tiếp tục vượt tiến độ sau lễ cất nóc

Một tháng sau lễ cất nóc ngày 24/11/2023, tiến độ xây dựng tòa W3 tiếp tục vượt so với kế hoạch đề ra.  ⮚ Công chống thấm, cấp nước hành lang thi ...
Bản tin Nội bộ T9/2012
 Ngày 06, Tháng 05.2020

Bản tin Nội bộ T9/2012

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND