Diệp lâm chi

Tin tức Cổ Đông

STT Thông tin tài liệu Tải về
01
Công văn xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
02
Thông báo về ngày chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
03
Thông báo của VSD về ngày Đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán
04
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020
05
CV chấp thuận của UBCKNN về gia hạn thời gian công bố BCTC
06
Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức 10% bằng tiền năm 2018
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2018.
07
CSC: CBTT thay đổi SL cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Công bố Thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Chi tiết xem file đính kèm! CBTT thay đổi ...
08
CSC: BC KQ Phát hành CP để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Chi tiết xem file đính kèm! BC kết quả phát ...
09
CSC: TB Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ
Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong đợt chào bán cho CBNV). Chi tiết ...
10
CSC: TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông “Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”. Chi tiết xem file đính kèm! TB về ngày ĐKCC ...
11
CSC: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2018
Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông bản thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết xem ...
12
CSC: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông “Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức”. Chi tiết xem file đính kèm! TB về ngày ĐKCC thực hiện ...
13
Thông báo v/v Tổ chức ĐHCH thường niên năm 2016
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên  năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Thông báo v/v tổ chức ĐHCĐ ...
14
CSC: Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2015
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC): Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2015. Chi tiết xem tại đây: Thông báo họp ĐHCĐ thường niên 2015. Thư mời. Thư xác nhận. Giấy ủy quyền. Phiếu đóng góp ...
15
CSC: TB Họp ĐHCĐ thường niên 2015
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông: TB Họp ĐHCĐ thường niên 2015. Chi tiết xem tại đây: TB Họp ĐHCĐ thường niên 2015  
16
QĐ bổ nhiệm P.TGĐ Phụ trách Đầu tư Đào Thu Thủy
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông: QĐ bổ nhiệm P.TGĐ Phụ trách Đầu tư Đào Thu Thủy. Chi tiết xem tại đây: QĐ bổ nhiệm P.TGĐ Phụ trách Đầu ...
17
CSC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng   ...
18
CSC: Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới quý cổ đông công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ Chi tiết xem tại đây: Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu quỹ  

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND