Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: Báo cáo quản trị bán niên 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo quản trị bản niên 2018. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo quản trị bán niên 2018  

CSC: CV UBCK vv chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn của Ủy ban chứng khoán về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên 2018. Chi tiết xem file đính kèm! CV UBCK về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên …

CSC: TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm! Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017.  

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất quý I

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I. 2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận …