Chuyên mục lưu trữ: Trang cổ đông

CSC: Công văn chấp thuận của UBCK vv gia hạn BCTC quý

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn chấp thuận của UBCK về việc gia hạn Báo cáo Tài chính quý. Chi tiết xem file đính kèm! Công văn chấp thuận của UBCK về việc gia hạn BCTC quý.

CSC: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông bản thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết xem file đính kèm! Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

BCTC và Giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC hợp nhất quý 4 năm 2017

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2017 Download Giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất quý 4 năm  2017 Download  

BCTC và Giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC công ty mẹ quý 4 năm 2017

BCTC công ty mẹ quý 4 Download Giải trình chênh lệch công ty mẹ quý 4 Download