Chuyên mục lưu trữ: Báo cáo tài chính

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC hợp nhất quý I

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thế trên báo cáo tài chính hợp nhất quý I. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý I. 2. Giải trình chênh lệch lợi nhuận …

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST trên BCTC công ty mẹ quý I

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ quý I. Chi tiết xem file đính kèm! 1. Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I. 2. Giải trình chênh lệch lợi …

CSC: Báo cáo thường niên năm 2017

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo thường niên năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo thường niên năm 2017 Download  

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 hợp nhất

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ công bản báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 hợp nhất. Chi tiết xem file đính kèm! BCTC kiểm toán năm 2017 hợp nhất.

Trang 1 / 20123456...1020...Cuối »