Chuyên mục lưu trữ: Báo cáo tài chính

CSC: Báo cáo thường niên năm 2017

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo thường niên năm 2017. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo thường niên năm 2017 Download  

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 hợp nhất

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ công bản báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 hợp nhất. Chi tiết xem file đính kèm! BCTC kiểm toán năm 2017 hợp nhất.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 công ty mẹ

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản báo cáo tài chính năm 2017 công ty mẹ (kiểm toán). Chi tiết xem file đính kèm! BCTC kiểm toán năm 2017 công ty mẹ.

BCTC và Giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC hợp nhất quý 4 năm 2017

BCTC hợp nhất quý 4 năm 2017 Download Giải trình chênh lệch số liệu BCTC hợp nhất quý 4 năm  2017 Download  

BCTC và Giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC công ty mẹ quý 4 năm 2017

BCTC công ty mẹ quý 4 Download Giải trình chênh lệch công ty mẹ quý 4 Download  

Trang 1 / 16123456...10...Cuối »