Chuyên mục lưu trữ: Tin Cotana

CSC: Giải trình chênh lệch LNST (công ty mẹ) quý 2 năm 2012

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam gửi tới quý Cổ đông giải trình chênh lệch LNST (công ty mẹ) quý 2 năm 2012. Chi tiết xem tại đây: Giải trình

CSC: BCTC công ty mẹ quý 2 năm 2012

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính quý 2 năm 2012. Chi tiết xem tại đây: Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2012

COTANA GROUP TRAO GIẢI THƯỞNG CSC: Cho sinh viên xuất sắc nhất trường Đại học Xây dựng

Tiếp nối thành công của lễ trao giải thưởng CSC lần thứ nhất-năm 2011 (trị giá tương đương 5000 USD) cho sinh viên xuất sắc nhất trường Xây dựng, Cotana Group sẽ tiếp tục trao giải thưởng này trong năm 2012. Cuộc hành trình đi tìm người chiến thắng đã bắt đầu khởi động và hứa hẹn thu hút được …

CSC: L­ựa chon Công ty kiểm toán năm 2012

  Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng thông báo đến các cổ đông, các nhà đầu tư về việc lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm …