Chuyên mục lưu trữ: Công ty thành viên

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Cotana

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Cotana (gọi tắt là Cotana Infraco) được thành lập ngày 26/02/2007 và là công ty con của COTANA GROUP. Hoạt động chính của Cotana Infraco là thi công xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời phát huy …

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana (COTANA CONSTRUCTION.,JSC) được thành lập ngày 24/01/2008, tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng số 2 thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm gồm: Thạc sỹ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân… và các công …

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Cotana

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thương mại Cotana (Cotana Investment & Trading.,JSC) được thành lập ngày 20/05/2008. Cotana Investment & Trading chuyên cung cấp các loại nguyên vật liệu, vật tư và thiết bị thi công các công trình xây dựng; mua bán, ký gửi, cho thuê thiết bị xây dựng; cung cấp thiết bị nội …

Công ty cổ phần Kiến Trúc cảnh quan COTANA GREEN

Công ty Cổ phần Kiến trúc Cảnh quan Cotana Green (Cotana Green.,JSC) được thành lập ngày 24 tháng 11 năm 2010. Ngay từ khi mới thành lập Cotana Green.,JSC đã xác định và quyết tâm trở thành nhà thầu, nhà đầu tư chuyên nghiệp, có vị thế xứng đáng trong ngành Xây dựng – Kiến trúc Cảnh quan với hệ …