Chuyên mục lưu trữ: Công ty thành viên

Chi nhánh – Công ty CP Tập đoàn Cotana

Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 1/6/2005 là một đơn vị hoạt động kinh tế độc lập và là đại diện của Cotana Group tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt những năm qua chi nhánh đã vượt qua nhiều khó khăn để trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cho Cotana Group. …

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô

Ngày 13/12/1999, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Nam Thành Đô được thành lập với nòng cốt là Phòng Thiết kế của Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam (tiền thân của Cotana Group). Nam Thành Đô khởi đầu bằng việc tham gia thiết kế, cải tạo thành công nhiều công trình lớn khắp trong Nam ngoài Bắc và …

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Cotana

Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Cotana (gọi tắt là Cotana Infraco) được thành lập ngày 26/02/2007 và là công ty con của COTANA GROUP. Hoạt động chính của Cotana Infraco là thi công xây dựng các công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời phát huy …

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana

Công ty Cổ phần Xây dựng Cotana (COTANA CONSTRUCTION.,JSC) được thành lập ngày 24/01/2008, tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng số 2 thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana. Với đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm gồm: Thạc sỹ, kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân… và các công …