Chuyên mục lưu trữ: Cơ cấu tổ chức

CSC: Báo cáo quản trị bán niên 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo quản trị bản niên 2018. Chi tiết xem file đính kèm! Báo cáo quản trị bán niên 2018  

Đăng ngày bởi Ban Biên Tập | Để lại ý kiến của bạn
Đăng ngày bởi Ban Biên Tập | Để lại ý kiến của bạn
Đăng ngày bởi Ban Biên Tập | Để lại ý kiến của bạn