Chuyên mục lưu trữ: Giới thiệu Quỹ

Giới thiệu Quỹ

Giới thiệu Quỹ FSC

Quỹ FSC Tên tiếng Việt: Quỹ Hỗ trợ Sinh viên Tài năng ngành Xây dựng Tên tiếng Anh: The Supporting Fund for Talented Student of the Construction Course. Tên viết tắt: FSC Đơn vị sáng lập: Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana Lịch sử phát triển Từ năm 2011 – tháng 11/2018 Quỹ FSC mang tên Quỹ CSC do …