Chuyên mục lưu trữ: Giải thưởng CSC

Giải thưởng CSC

Giới thiệu giải thưởng sinh viên tài năng CSC

Giải thưởng sinh viên tài năng CSC được trao hàng năm (bắt đầu từ năm 2011) bởi Quỹ FSC do Cotana Group khởi xướng và quản lý. Việc trao giải thưởng này là để khuyến khích và tạo điều kiện cho sinh viên phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu và những thách thức của quá trình hội nhập …