Trụ sở làm việc Chi cục Thuế thành phố Yên Bái

Công trình “Trụ sở làm việc Chi cục thuế Tp.Yên Bái” là dự án được thực hiện theo Quyết định số 1697/QĐ- TLĐ ngày 25/10/2012 của Tổng Cục Thuế. Dự án có diện tích 7.007,0 m2, trong đó diện tích đất xây dựng là 1.365,0 m2, diện tích sàn làm việc là 4.902,0 m2. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc, hoạt động nghiệp vụ của Chi Cục Thuế T.p Yên Bái cũng như phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Cotana Group là nhà thầu chính.

Chủ đầu tư: Cục Thuế tỉnh Yên Bái.

Địa điểm: Tổ 20, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

Tổng giá trị: 81,2 tỷ đồng.

Thời gian hoàn thành: 2015