Dự án nhà ở cao tầng GREEN HOUSE

Tổng vốn đầu tư: 300 Tỷ đồng

Chủ đầu tư: Hudland

Thời gian hoàn thành: Quý II /2014