Lưu trữ của tác giả: Ban Biên Tập

CSC: QĐ chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu. Chi tiết xem file đính kèm! QĐ chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu        

Cotana Group và những hoạt động xã hội đầy ý nghĩa nhân văn

Là một doanh nghiệp giàu truyền thống của ngành xây dựng Thủ đô, Cotana Group nhiều năm qua không chỉ khẳng định mình là một thương hiệu thành công trong kinh doanh mà còn rất tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Cotana Group với hoạt động từ thiện Nuôi heo đất vì trẻ em vùng nghèo …

CSC: TB ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019. Chi tiết xem file đính kèm! TB ngày ĐKCC thực  hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019        

Quỹ FSC được phép hoạt động

Ngày 15/02/2019, ông Trần Tuấn Anh – Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 130/QĐ-BNV về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ sinh viên tài năng ngành xây dựng. Theo Quyết định này, Quỹ Hỗ trợ sinh viên tài năng ngành xây …