Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tư 2016

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST quý I/2016 – Hợp nhất

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông BCTC và giải trình chênh lệch LNST quý I/2016 – Hợp nhất. Chi tiết xem file đính kèm: 1. BCTC quý I/2016. 2. Giải trình chênh lệch LNST quý I/2016.

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST quý I/2016 – Công ty mẹ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông BCTC và giải trình chênh lệch LNST quý I/2016 – Công ty mẹ. Chi tiết xem file đính kèm: 1. BCTC quý I/2016. 2. Giải trình chênh lệch LNST.

CSC: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: 1. Biên bản ĐHCD thường niên 2016 2. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2016  

Cotana Group tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016

Sáng ngày 26/04, ĐHCĐ thường niên Cotana Group năm 2016 đã diễn ra tại hội trường tầng 11, trụ sở công ty với sự tham dự của HĐQT, Ban lãnh đạo Công ty, Quý cổ đông cùng đại diện các đơn vị thành viên trong Cotana Group. ĐHCĐ năm nay diễn ra trong bối cảnh Cotana Group vừa có một …