Lưu trữ hàng tháng: Tháng Một 2016

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST Quý 4 Hợp nhất

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông BCTC và giải trình chênh lệch LNST Quý IV Hợp nhất. Chi tiế xem file đính kèm: 1. BCTC Quý IV Hợp nhất. 2. Giải trình chênh lệch LNST Quý 4 Hợp nhất.

CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST Quý IV Công ty mẹ.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông BCTC và giải trình chênh lệch LNST Quý IV Công ty mẹ. Chi tiết xem file đính kèm: 1. BCTC Quý IV Công ty mẹ. 2. Giải trình chênh lệch LNST Quý IV  Công ty mẹ.

CSC: Gia hạn thời gian công bố BCTC quý trong năm 2016 theo TT 155/2015/TT-BTC về hướng dẫn CBTT trên TTCK

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông CV Gia hạn thời gian công bố BCTC quý trong năm 2016 theo TT 155/2015/TT-BTC hướng dẫn CBTT trên Thị trường Chứng khoán. Chi tiết xem file đính kèm: Gia hạn nộp BCTC quý

Thư ngỏ v/v vận động xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin gửi tới Quý bạn đọc Thư ngỏ của Ban vận động Trường ĐHXD v/v Vận động xây dựng Đài tưởng niệm liệt sỹ tại ấp Đá Biên (Long An). Toàn văn Thư ngỏ, xin mời Quý bạn đọc vui lòng xem tại đây: Thư ngỏ ĐHXD.