Lưu trữ hàng tháng: Tháng Tám 2012

Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2012

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình chênh lệch BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2012. Chi tiết xem tại đây: Giải trình số liệu chênh lệch BCTC hợp nhất bán niên soát xét năm 2012

Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2012

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2012. Chi tiết xem tại đây: BCTC hợp nhất bán niên soát xét Giấy ủy quyền ký BCTC hợp nhất bán niên soát xét  

Học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Sáng 25 tháng 08 năm 2012, Đảng bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam đã tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tham gia buổi học bao gồm toàn thể các đồng chí là đảng viên, các đồng chí lãnh đạo từ cấp phó, trưởng các …

Đánh giá chứng nhận giai đoạn 2 “Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn IS0 9001-2008”

Căn cứ vào nhu cầu và phạm vi của Đăng ký chứng nhận ISO 9001 – 2008, sáng ngày 23/08/2012 đoàn chuyên gia của Trung tâm chứng nhận sự phù hợp Quacert đã tiến hành kiểm tra đánh giá chứng nhận giai đoạn 2 Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 tại Công ty cổ phần đầu tư và …