Lưu trữ hàng tháng: Tháng Chín 2011

Bản tin số 04 – Tháng 9/2011

Được tạo đà bởi kết quả sản xuất kinh doanh ấn tượng 06 tháng đầu năm, thời gian này COTANA GROUP đang bước vào cuộc chạy nước rút để hoàn thành tốt những chỉ tiêu trong cả năm 2011. Sự lớn mạnh của COTANA GROUP đang ngày càng nhận được nhiều hơn sự quan tâm của khách hàng, cổ đông …