CSC: Thông báo của HĐQT về việc bổ nhiệm phó tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc bổ nhiệm phó tổng giám đốc (kèm theo quyết định của HĐQT).

Chi tiết xem tại đây:

QĐ bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Dũng