CSC: Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.

Chi tiết xem file đính kèm!

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.