CSC: CV chấp thuận BC kết quả phát hành CP của CSC

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của CSC.

Chi tiết xem file đính kèm!

CV chấp thuận BC kết quả phát hành CP của CSC