CSC: Công bố thông tin phát hành ESOP

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Công bố thông tin Phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm!

Công bố Thông tin phát hành ESOP