CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 2

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 so với cùng kỳ.

Chi tiết xem file đính kèm!