CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC hợp nhất quý 1/2019 so với cùng kỳ

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019 so với cùng kỳ.

Chi tiết xem file đính kèm!

1. BCTC hợp nhất Quý 1.

2. Giải trình LNST trên BCTC hợp nhất Quý 1.