CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ quý I/2019 so với cùng kỳ

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính công ty mẹ Quý I/2019.

Chi tiết xem file đính kèm!

1. BCTC công ty mẹ Quý I

2. Giải trình LNST trên BCTC công ty mẹ Quý I.