CSC: BCTC và giải trình CL LNST trên BCTC công ty mẹ bán niên 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên 2019 so với cùng kỳ.

Chi tiết xem file đính kèm!

 

BCTC công ty mẹ bán niên 2019

Giải trình CL LNST trên BCTC bán niên công ty mẹ so với cùng kỳ