CSC: BCTC và giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo tài chính và giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II.

Chi tiết xem file đính kèm!

1. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II.

2. Giải trình chênh lệch LNST hợp nhất quý II.