CSC: Báo cáo quản trị bán niên 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo quản trị bán niên 2019.

Chi tiết xem file đính kèm!