Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2012

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2012.

Chi tiết xem tại đây:

BCTC hợp nhất bán niên soát xét

Giấy ủy quyền ký BCTC hợp nhất bán niên soát xét