Diệp lâm chi

Cotana Design tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020

Sáng 14/05/2020, tại Hội trường Tòa nhà Cotana Group đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Cotana (Cotana Design). Tham dự đại hội có ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT Cotana Group cùng Ban lãnh đạo và các Quý vị cổ đông của Cotana Design.
Trong các báo cáo được trình bày tại Đại hội, nổi bật là Báo cáo Kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 của ông Nguyễn Huy Đức - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc và Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2020 của ông Trần Văn Năm – Chủ tịch HĐQT. Theo đó, trong năm 2019 vừa qua, Cotana Design - ở tuổi tròn 20 đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, đạt 100% kế hoạch SXKD đã đề ra. Đó là cơ sở và tiền đề để HĐQT và Ban lãnh đạo tiếp tục đặt mục tiêu Công ty sẽ có bước phát mạnh mẽ hơn trong năm 2020. Cùng với đó là nhóm các giải pháp về nâng cao chất lượng nhân sự, củng cố nguồn tài chính, áp dụng công nghệ cao trong công việc để vượt qua những thách thức đến từ thị trường.ĐHCĐ thường niên năm 2020 là đại hội đầu tiên được Cotana Design tổ chức, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển Công ty sau 20 năm thành lập. ĐHCĐ lần này cũng bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 một nhiệm kỳ được xem là nhiều cơ hội, nhưng cũng không ít khó khăn đến từ sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo. Với 100% số phiếu bầu ủng hộ, ông Nguyễn Huy Đức - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc đã trở thành Chủ tịch HĐQT mới của Cotana Design. Tin rằng với sức trẻ và những nội lực sẵn có, Công ty sẽ giữ vững và tiếp tục tăng trưởng ổn định qua các năm.Sau một buổi sáng làm việc tích cực và hiệu quả, ĐHCĐ Cotana Design đã kết thúc với 100% cổ đông đồng ý với các tờ trình, báo cáo và các vấn đề được nêu ra tại Đại hội. Sự thành công của Đại hội thể hiện sự nhất trí, đồng lòng của toàn thể Ban lãnh đạo và Quý cổ đông Cotana Design với những định hướng phát triển công ty trong tương lai.

Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025 (từ trái qua phải, ôm hoa): Ông Trương Việt Hưng, Ông Đồng Văn Ích, Ông Nguyễn Huy Đức

Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (từ trái qua phải, ôm hoa): Ông Trần Văn Diện và Ông Nguyễn Quang Huy 

Cotana Design tiền thân là phòng thiết kế của Cotana Group và là công ty con được thành lập đầu tiên trong hệ thống các công ty con, công ty thành viên Cotana Group. Với 20 năm kinh nghiệm tư vấn thiết kế xây dựng hàng trăm công trình dân dụng và công nghiệp trên khắp cả nước, Cotana Design đã trở thành đối tác truyền thống, tin cậy của ngành Ngân hàng, Thuế và Khách sạn.

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND