Diệp lâm chi

Bản tin số 10 – Tháng 6/2013

Hạ về, đối với thời gian là dấu hiệu kết thúc một mùa. Còn đối với một năm lao động thì đó là dấu hiệu kết thúc của quý đầu tiên. Người Thành Nam lúc này bên cạnh việc nhìn lại kết quả lao động của quý vừa qua, còn đầy quyết tâm hoàn thành những kế hoạch của quý …

Hạ về, đối với thời gian là dấu hiệu kết thúc một mùa. Còn đối với một năm lao động thì đó là dấu hiệu kết thúc của quý đầu tiên. Người Thành Nam lúc này bên cạnh việc nhìn lại kết quả lao động của quý vừa qua, còn đầy quyết tâm hoàn thành những kế hoạch của quý sắp tới trong tâm trạng vô cùng háo hức vì ngày kỷ niệm 20 năm thành lập công ty đang đến gần…

Các tin khác

Tin nổi bật

Hình ảnh

Video

CONSTRUCTION
COTABIG
COTANA DESIGN
DECOR
ENE
GREEN
ICCBig
INFRACO
INVESTMENT
KING LAND