Thông báo v/v Tổ chức ĐHCH thường niên năm 2016

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên  năm 2016.

Chi tiết xem file đính kèm!

1. Thông báo v/v tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016.

2. Thư mời

3. Thư xác nhận

4. Giấy ủy quyền

5. Phiếu đóng góp ý kiến

6. Chương trình