Giải trình CL số liệu trên BCTC hợp nhất

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC hợp nhất.

Chi tiết xem file đính kèm!

Giải trình CL số liệu trên BCTC hợp nhất.