Giải trình CL số liệu trên BCTC công ty mẹ

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giải trình chênh lệch số liệu trên BCTC công ty mẹ.

Chi tiết xem file đính kèm!

Giải trình CL số liệu trên BCTC công ty mẹ.