CSC: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông “Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức”.

Chi tiết xem file đính kèm!

TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức