CSC: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới quý cổ đông bản thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm!

Thông báo chốt danh sách tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.