CSC: TB vv ngày ĐKCC thực hiện quyền trả CP thưởng

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết xem file đính kèm!

TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ phiếu thưởng