CSC: TB về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm!

Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017.