CSC: TB ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019.

Chi tiết xem file đính kèm!

TB ngày ĐKCC thực  hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019