CSC: TB Họp ĐHCĐ thường niên 2015

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (CSC) trân trọng gửi tới Quý cổ đông: TB Họp ĐHCĐ thường niên 2015.

Chi tiết xem tại đây:

TB Họp ĐHCĐ thường niên 2015