CSC: TB Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Thông báo Giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng trong đợt chào bán cho CBNV).

Chi tiết xem file đính kèm!

TB giao dịch CDNB – Đoàn Văn Tuấn

TB giao dịch CDNB – Đinh Thị Minh Hằng.

TB giao dịch quyền mua – Đinh Thị Minh Hằng

TB giao dịch CDNB – Nguyễn Thị Thu Hương.

TB giao dịch CDNB – Bùi Minh Trường

TB giao dịch CDNB – Nguyễn Thị Ngọc Diệp

TB giao dịch CDNB – Trần Trọng Đại