CSC: QĐ chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Chi tiết xem file đính kèm!

QĐ chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu