CSC: Dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ năm 2018

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm!

Dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ năm 2018.