CSC: CV UBCK vv chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn của Ủy ban chứng khoán về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính bán niên 2018.

Chi tiết xem file đính kèm!

CV UBCK về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC bán niên 2018.