CSC: Công văn chấp thuận của UBCK vv gia hạn BCTC quý

Công ty Cổ phần Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn chấp thuận của UBCK về việc gia hạn Báo cáo Tài chính quý.

Chi tiết xem file đính kèm!

Công văn chấp thuận của UBCK về việc gia hạn BCTC quý.