CSC: CBTT phát hành CP từ nguồn vốn CSH

Công ty CP Tập đoàn Cotana (CSC) xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông bản Công bố Thông tin Phát hành Cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn Chủ sở hữu.

Chi tiết xem file đính kèm!

Công bố Thông tin phát hành CP từ nguồn vốn CSH.