CSC: BC kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Công ty CP Tập đoàn Cotana xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Chi tiết xem file đính kèm!

BC kết quả phát hành CP theo chương trình lựa chọn cho người lao động.